HOME   ...the right site for fishing lovers
ABOUT US

Η περιπέτεια του fishingtarget.com ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2003. Από πάρα πολλά χρόνια ήδη απασχολημένος αθλητικά με το σοβαρότερο τρόπος στον τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας, και ειδικά με την τεχνική του surfcasting, ο μέλος ιδρυτής - Antonio Paolo “Tony J.” Carratello – αποφάσισε να μετατρέπει την σχεδόν τριανταετής επίκτητη εμπειρία του και το προσωπικό πάθος του σε ένα σχέδιο εκτεταμένου ανακάτεμα πλήθους, ένας αυθεντικός πυλαίος που σκόπευε να γίνει ένα δραστικό σημείο συγκέντρωσης των ιδεών, των αρμοδιοτήτων και της συζήτησης γύρο από το media internet, και ειδικά, στο ερασιτεχνικό ψάρεμα γενικά on line. Γεννιέται έτσι το surfcastingrhodes.com η ενημέρωση on line εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στις θεματικές της ερασιτεχνικής αλιείας που, χάρη στη δουλειά της εσωτερικής σύνταξης που διευθύνει ο ίδιος Tony j., και ένα καλό οργανωμένο δίχτυ εξωτερικών συνεργατών, προσφέρει ειδήσεις, ανακρίσεις, ντοσιέ, υπαινιγμοί κριτικής παρατήρησης κ.α.. το λεξιλόγιο των όρων που χρησιμοποιείται στις διαφορετικές τεχνικές ερασιτεχνικής αλιείας.

Με πολλών χιλιάδων σελίδων διαβασμένα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρονών, πέρα από τις πάρα πολλές news και τα εκατοντάδες δημοσιευμένα άρθρα, fishingtarget.com μπορεί άνετα να υπερηφανεύεται ότι είναι το σημείο αναφοράς on line για όλους εκείνους που – έμπειροι ή απλά περίεργοι – σκοπεύουν να καταλάβουν βαθιά τις πάντα περισσότερες ευκαιρίες που προσφέρει το Δίχτυ και να ακολουθούν την γρήγορη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι το σλόγκαν που υιοθέτισε fishingtarget.com είναι:

Η χειρότερη ημέρα ψαρέματος είναι πάντα καλύτερη από την καλύτερη ημέρα δουλειάς.

Τι κάνουμε:

Σταδιακά, γύρο από το fishingtarget.com έγιναν εκτεταμένες καινούριες υπηρεσίες και έχουν προστεθεί καινούριες περιοχές απασχόλησης. Σήμερα, στα πέντε χρόνια ακριβώς από την έναρξη του, fishingtarget.com στους επισκέπτες του προσφέρει:

  • Εκσυγχρονισμένες πληροφορίες (News από την αγορά, Abstract έρευνες αγοράς, Forecast κ.α.)

  • Περιεχόμενα (Άρθρα, Έρευνες, Ανακρίσεις κ.α.)

  • Αναφορές

  • Links

  • Υπηρεσίες

  • Αλληλεπίδραση (Δυναμικές Δημοσκοπήσεις, Forum, Οι Έμπειροι Απαντούν κ.α.)

Την ίδια στιγμή, είναι επίσης ένας χώρος όπου δυο διαφορετικές τυπολογίες κοινοτήτων μπορούν να συναντιούνται: η κοινότητα των έμπειρων, που πλησιάζουν τον κόσμο των πληροφοριών της ερασιτεχνικής αλιείας on line, δίνοντας στην διάθεση όλων, τις πολυετής εμπειρίες τους: και η κοινότητα των νεόφυτων, που είναι εκείνοι που – για διαφορετικούς λόγους – πλησιάζουν ή προσπαθούν να πλησιάζουν αυτό (ακόμα για πολλούς) το συναρπαστικό και γοητευτικό κόσμος της ερασιτεχνικής αλιείας.

fishingtarget.com γεννήθηκε με την πεποίθηση να γίνει “το” κέντρο συγκεντρώσεως των γνώσεων και των περιεχόμενων αφενός, και των υπηρεσιών αφετέρου; όλο αυτό βελτιωμένο για να μιλήσουμε και να εξυπηρετήσουμε με εγκράτεια και πραγματικότητα όλους τους ανθρώπους που πλησιάζουν τον κόσμο του internet. Το πλησίασμα αυτό όμως δεν θέλει αναγκαστικά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την γέννηση ενός Marketplace του τομέα, αλλά ένα αληθινός προορισμός- κοινότητας ενδιαφέροντος γύρο από το φαινόμενο της ερασιτεχνικής αλιείας, όπου οι αγνοί κύκλοι που μπορούν να είναι ανοιχτοί, άλλο δεν κάνουν από το να αυξάνουν και να αξιοποιούν η αξία του ίδιου site. Το μοντέλο ανάπτυξης του fishingtarget.com βασίζεται στο “brand” (πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρισμένο στο δίχτυ είτε μέσω το όνομα είτε μέσω την εικόνα) και στο “trust” της προσπάθειας: αντικειμενικότητα της πηγής, προθυμία των περιεχομένων, συνεχόμενος εκσυγχρονισμός, και ακριβής παράδοσης των ειδικών και στοχευόμενων πληροφοριών.

Στην οπτική της εξυπηρέτησης που το επικυρώνει, Fishingtarget.com ακολουθεί κάποιες οδηγητικές αρχές: καθομιλούμενη γλώσσα για τα σοβαρά απέριττα περιεχόμενα, αντικειμενικότητα των χρησιμοποιημένων πηγών, ακριβής παράδοση των πληροφοριών, στοιχειωμένα και αξιόπιστα, τακτικός εκσυγχρονισμός.

Προμηθευτής δημογραφικών περιεχομένων για site και χάρτινες επικεφαλίδες (εφημερίδες). Χάρη στην πολυετή εκδοτική εμπειρία και στη γνώση της αγοράς της πληροφορίας on line, Fishingtarget.com προσφέρει τέτοιες αρμοδιότητες επίσης και σε τρίτους. Περιεχόμενα και δημοσιογραφικές αναφορές, και οτιδήποτε άλλη επιχείρηση για να γνωριστούν με καθαρά και σοβαρά περιεχόμενα και εντεταλμένα σχέδια, επιχειρήσεις και εμπειρίες στο διαδίκτυο.

Φορέας στην προαγωγή on line: Χάρη στον πάντα μεγαλύτερο αριθμός αναγνωστών, Fishingtarget.com μπορεί να προσφέρει, μέσω το ίδιο site και ειδικά μέσω την newsletter, ένα ενεργητικό μέσο για να γνωριστεί το brand, η προσφορά, τα γεγονότα και τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν περισσότερη όραση on line. Σε αυτή τη σφαίρα δράσης, η επίκτητη εμπειρία επιτρέπει επίσης μια οικοδομική αντιπαράθεση για να βρεθεί την καλύτερη στρατηγική δράση για την δημιουργία ρεαλιστικών και αποτελεσματικών σχεδίων.

Προμηθευτής εφαρμοσμένες λύσεις: Χάρη στην εμπειρία του στον τομέα της ερασιτεχνικής αλιείας των μέλος ιδρυτής, Fishingtarget.com από πάντα έχει δοκιμάσει πρωτοποριακές λύσεις στις σελίδες του που έπειτα προσφέρει στο δικό του network και στους ανθρώπους που σε αυτό βρίσκουν ενδιαφέρον. Η προσφο
ρά εφαρμοσμένες λύσεις, γεννημένο από την ανάπτυξη και από την ζήτηση του πλίθους για να καλυτερεύσουμε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του site, μας έφερε να κάνουμε αυτή την αλλαγή που σήμερα περιέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα Content Management για τη διαχείριση των επαφών και για τη διάδοση σοβαρών περιεχομένων on line.