BACK   ...the right site for fishing lovers
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ

Η δράση ή Action ενός καλαμιού ψαρέματος, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς που παίρνει το καλάμι κατά τη διάρκεια του πετάγματος και κατά τη διάρκεια της μάχης με ένα ψάρι. Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνεται το ψάρεμα με ελαφριά δολώματα, με ένα καλάμι πολύ “soft”, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται τη χρήση ενός άλλου πολύ πιο βαρύ. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να περιμένουμε να συλλάβουμε μόνο κάποιο μικρό ψαράκι, στην δεύτερη περίπτωση οι προβλέψεις μπορούν να είναι αρκετά διαφορετικές: ένα μεγάλο ψάρι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον εξοπλισμός που διαλέξαμε. Για αυτό το λόγο,και στις δυο περιπτώσεις, είναι πολύ καλύτερα η χρήση του σωστού καλαμιού. Το Action ενός καλαμιού, αναφέρεται στο βαθμός απάντησης μιας καμπυλοειδής δύναμης και την ταχύτητα με τον οποίο επιστρέφει στην αρχική του θέση (ίσια). Τα Action ενός καλαμιού μπορούν να είναι: Action κορυφής, Action μεσαία, και Action μαλακιά ή παραβολική. Τα καλάμια με πιο γρήγορα Action, τείνουν να έχουν περισσότερη κάμψη στο τμήμα της κορυφής, ενώ τα άλλα δυο είδη καλαμιών, που έχουν Action λιγότερο γρήγορη, τείνουν να κάμπτονται περισσότερο προς στο μεσαίο τμήμα και προς το κοντάρι.

Test Curve (Test καμπύλωσης): Το Test καμπύλωνα, είναι η εικόνα υπολογισμένη καθορίζοντας το ζητούμενο βάρος για να κάμψει την κορυφή του καλαμιού μέχρι τις 90º. Με άλλα λόγια, εάν το κορμί ενός καλαμιού κρατιέται οριζόντιο, πόσο βάρος χρειάζεται για να κάμψει την κορυφή του μέχρι να βρίσκεται σε κάθετη θέση? Ως γενικός κανόνα, η θραύση των πετονιών, για τη χρήση τους με ειδικά καλάμια, είναι περίπου πέντε φορές το Test καμπύλωνα των ίδιο των καλαμιών. Παραδείγματος χάρη: ένα καλάμι με Test καμπύλωνα δυο λιμπρών (2 lbs), είναι ίσιο με 2x5= 10 λίμπρες θραύσης. Τέλος πάντων, ένα καλάμι θεωρείται, για να δουλεύει σωστά, να έχει πάντα μια θραύση. Ο ελάχιστος όριο αυτή τη θραύση για το καλάμι, δίνεται από τον πολλαπλασιασμός του Test καμπύλωνα δια τέσσερα (4), ενώ το ανώτερο όριο, δίνεται από το ίδιο πολλαπλασιασμός δια έξι (6). Άρα, ένα καλάμι με ένα Test καμπύλωνα δυο λιμπρών, θα έπρεπε να εφαρμόζεται με πετονιές με θραύσεις μεταξύ τις 8 και 12 λίμπρες.

Line Guides (οδηγοί): Το καθήκον των οδηγών, είναι να εξασφαλίζει ότι το καλάμι λυγίζει μέσω μια απλή και απαλή κάμψη όταν είναι υποκείμενος στο stress που επιβάλλεται στην πετονιά. Η απόσταση κάθε οδηγού, είναι μελετημένη για να δοθεί το optimum κάμψης σε ένα καλάμι υπό καμπύλωση. Ένα καλάμι για ψάρεμα με φελλό, θα έχει πάντα περισσότερους οδηγούς από κάθε άλλο “βαρύ” καλάμι, και αυτό οφείλεται γιατί το ελαφρό καλάμι έχει ένα Action πιο “soft”, άρα, έχει ανάγκη από περισσότερους οδηγούς για να δημιουργηθεί ένα σωστό λύγισμα. Στην περίπτωση μιας μάχης με ένα ψάρι, μια μεγάλη ποσότητα stress, εφαρμόζεται πάνω στην πετονιά, άρα πάνω στους οδηγούς, και η συνεχής τριβής της ίδιας πετονιάς ανάμεσα τους πιγένοντας πάνω κάτω δημιουργείται θερμότητα. Οι απλοί οδηγοί από ατσάλι, θα κρατήσουν αυτή τη θερμότητα, και αυτό μπορεί να τραυματίζει μέχρι το πολύ κριτικό σημείο του “σαλπάρισμα” του ψαριού, την πετονιά Τέλος πάντων, οι καλύτεροι οδηγοί είναι κατασκευασμένοι με υλικό επικάλυψης σχεδιασμένο για να διασκορπίζει αυτή τη θερμότητα.

Handles & Reel Seats (κοντάρια και βάσεις στήριξης μηχανισμών): Υπάρχουν δυο είδει υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κονταριών των καλαμιών: ο φελλός και το duplon. Το μήκος αυτών των κονταριών, διαφέρει σε σχέση το είδος των καλαμιών στον οποίο θα χρησιμοποιούνται. Τα καλάμια με κορυφές υποδοχής (ξεχωριστές μύτες) και τα καλάμια για το ψάρεμα με φελλό, έχουν κοντάρια πιο κοντά για να δίνουν στον ψαράς μια απλή και καλύτερη αξιοποίηση σε σχέση με το σώμα τους, ενώ “χειρίζονται” το καλάμι. Υπάρχουν επίσης δυο είδη βάσεις στήριξης μηχανισμών: με βιδωτή κράτηση και δετή με γαντζωμένη κράτηση. Η πλειονότητα των μοντέρνων καλαμιών, χρησιμοποιήσουν η πρώτη λύση, επίσης γιατί η δεύτερη χρειάζεται περισσότερη προσοχή, πέρα από τη συνεχή ρύθμιση, και γιατί η βάση στήριξης με τη βίδα, μια που βιδώνεται καλά, δίνει τη μέγιστη ασφάλεια.

Rod Joints (βύσμα καλαμιού): Υπάρχουν δυο είδη βύσμα για καλάμια: spigot και put over. Ένα βύσμα spigot, χρησιμοποιείται για να συναρμόζουν τα δυο τμήματα του καλαμιού που έχουν η ίδια διάμετρος. Ένα κομμάτι με κυλινδρική μορφή από καρμπόν υλικό, συγκολλιέται στο “αρσενικό” τμήμα (το κοντάρι) του καλαμιού για να συνδέεται ύστερα στο “θηλυκό” τμήμα, ενώ τα βύσματα put over, υπάρχουν όταν το θηλυκό τμήμα του καλαμιού είναι μεγαλύτερο από τη διάμετρος του κονταριού, ώστε ο ένας μπορεί να “εμβολιαστεί” στο άλλο.

Blank Materials (ατελής υλικό): Η πλειονότητα των μοντέρνων καλαμιών είναι κατασκευασμένα με δυο σύνθετα: ή από καρμπόν, ή από composite. Έχοντας όμως τις ίδιες χαρακτηριστικές κατασκευής, το καλάμι από καρμπόν θα είναι πολύ πιο ελαφρό, σκληρό, και πιο δυνατό από ένα καλάμι κατασκευασμένο από composite. Αυτό, το καλάμι κατασκευασμένο από composite, θα είναι πιο ελαστικό για σχεδόν όλο το μήκος του, όπως όλα τα άλλα κατασκευασμένα με το ίδιο υλικό. Ενώ τα καλάμια από καρμπόν, είναι κατασκευασμένα με μια σύνθεση από καρμπόν και ρετσίνη, συστατικό αυτό που, με το 30% περίπου, ενεργεί ως κολλητικό, τα καλάμια από composite, είναι κατασκευασμένα από ένα συστατικό fibre glass (γυαλόνημα), μια μικρή ποσότητα καρμπόν για να μειώνεται το βάρος, και ακόμα ένα 30% κολλητική ρετσίνι. Το fibre glass, είναι ένα υλικό εξαιρετικά ελαστικό, και αυτή την ελαστικότητα, είναι η αιτία για τον οποίο χρησιμοποιείται για τις κορυφές των πολύ ευαίσθητων καλαμιών.