HOME   ...the right site for fishing lovers
 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 
 

 

 

Πρόλογος

Αγαπητοί φίλοι ψαράδες,

Όλοι έχουμε αντιληφθεί πως τα ψάρια λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα και πως πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Για αυτό το λόγο σε κοινοτικό επίπεδο έχουν ληφθεί και λαμβάνονται αρκετά μέτρα, ένα από τα οποία είναι η υποχρέωση της τήρησης του ημερολογίου αλιείας, που αποσκοπεί στην καταγραφή στοιχείων σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη, τα αλιευτικά ταξίδια κι εργαλεία και τα αλιεύματα. Το ημερολόγιο αυτό θα πρέπει να τηρείται καθημερινά από τώρα και στο εξής, εφόσον βέβαια εκτελούνται ταξίδια με σκοπό την αλιεία. Σε καμιά περίπτωση το ημερολόγιο αλιείας δεν υποκαθιστά το ημερολόγιο γέφυρας (πράσινο βιβλίο) που πρέπει επίσης να συμπληρώνεται και να θεωρείται κανονικά, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Στόχος αυτού του φυλλαδίου είναι να συμβάλλει στη σωστή και κανονική τήρηση του ημερολογίου αλιείας και στην αποφυγή άσκοπης προσωπικής και υπηρεσιακής ταλαιπωρίας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το φυλλάδιο και τα συμπληρωμένα υποδείγματα που παρατίθενται. Πιστεύουμε πως θα σας βοηθήσουν και θα πρέπει να ανατρέχετε σε αυτά, τώρα στην αρχή. Εφόσον χρειαστείτε διευκρινίσεις ή οδηγίες, ακόμη και βοήθεια για να συμπληρώνετε το ημερολόγιο αλιείας, μην διστάσετε να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή ή και στο Τμήμα Αλιείας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Γρηγ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, τηλ. 010-4519901 ή 010-4519280, ΦΑΞ: 010-4224417, E-mail: kpa@mail.yen.gr).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Πειραιάς, 08 Ιουνίου 2002

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Λ.Σ.

Αντιναύαρχος ΛΣ ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ Χρήστος

Η αλιεία, όπως και η γεωργία είναι μια μορφή πρωτογενούς παραγωγής.

Ιστορικά, τα θαλάσσια μαλάκια ήταν μεταξύ των πρώτων ειδών διατροφής του ανθρώπου και ιδιαίτερα οι αχηβάδες, τα μύδια και τα στρείδια. Αυτό αποδείχθηκε από τον εντοπισμό σε πολλές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο σωρών από αυτά. Οι λόφοι καλούνται και "κόπροι της κουζίνας" (δανέζικος όρος). Αρχικά τα ψάρια καταναλώνονταν αμέσως μετά την αλίευσή τους. Αργότερα, από ανάγκη αναπτύχθηκαν τεχνικές για τη διατήρηση των ψαριών με ξήρανση, κάπνισμα, πάστωμα (άλιση) και ζύμωση. Σταδιακά η ατομική αλιεία αντικαταστάθηκε από συλλογικές προσπάθειες για να καταλήξει σε αλιεία μαζικής παραγωγής. Κατά τον Μεσαίωνα αλιεύτηκε στη Βόρειο Ευρώπη η ρέγγα σε τεράστιες ποσότητες, ενώ άρχισε και η έντονη αλιεία του γάδου (είδος μπακαλιάρου) στην Νέα Γη. Παράλληλα σε έξαρση ήταν και η φαλαινοθηρία. Η αλιεία άρχισε να μηχανοποιείται κατά τον 19ο αιώνα. Με την επέκταση της αλιείας σε μη παράκτια νερά και την ανάπτυξη μεθόδων ικανοποιητικής ψύξης, έχει αναπτυχθεί η αλιεία μεγάλων αποστάσεων.

Αλιεία Κοραλλιών

Η αλιεία κοραλλιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 394/94 (Α?/174) και ασκείται από επαγγελματίες αλιείς που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια. Επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών θεωρείται όποιος ασχολείται συστηματικά με τη συλλογή κοραλλιών με αυτόνομες ή ημιαυτόνομες καταδυτικές συσκευές ή με τα εργαλεία ιτζένιο (μεταλλική ράβδος), με ωοειδές συρόμενο εργαλείο από το σκάφος (αυγό του Κολόμβου), με το χέρι (χρήση μεταλλικής οδοντωτής σκαπάνης από δύτες). Όποιος επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη άδεια κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίσει κοραλλιογενείς σχηματισμούς, είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει αμέσως στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή. Η χρονική περίοδος για την εκμετάλλευση των ζωνών ποικίλει ανάλογα με την πυκνότητα του κοραλλιού και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, μετά την πάροδο της οποίας αρχίζει απαγορευτική περίοδος είκοσι πέντε (25) ετών.

Οστρακαλιεία

Η οστρακαλιεία διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των Π.Δ. 86/98 (Α?/78) και Π.Δ. 227/03 (Α?/198). Η άσκηση οστρακαλιείας διενεργείται από επαγγελματίες αλιείς που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια. Ως όστρακα θεωρούνται τα δίθυρα μαλάκια (BIVALVIA) και τα γαστερόποδα (GASTEROPODA). Η αλιεία των ανωτέρω οστράκων και μόνο αυτών, αποκλειόμενης της αλιείας οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού, διενεργείται σε όλη την επικράτεια αποκλειστικά με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας με τα αλιευτικά εργαλεία: «Αργαλειό», «Τσουγκράνα» και τέλος από δύτη που ασκεί υποβρύχια αλιεία και συλλέγει τα ανωτέρω όστρακα χρησιμοποιώντας μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής) που τοποθετείται στο σκάφος (καταδυτική μηχανή.

Απαγορεύεται:

 • Η αλιεία οστράκων μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου και μία (1) ώρα μετά την ανατολή του.
 • Σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 μέτρα από τα όρια των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων και 500 μέτρα ακτινοειδώς από θυννεία και στόμια λιμνοθαλασσών ή δημόσιων ιχθυοτροφείων.
 • Σε θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμανιών, των όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, ως και ναυαγίων, ναρκοπεδίων, στη γραμμή πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαίων, σε ειδικά απαγορευμένες για την αλιεία περιοχές, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Σπογγαλιεία

Η άσκηση της σπογγαλιείας διέπεται από τις διατάξεις του Αλιευτικού κώδικα. Ν.Δ. 420/70 (Α?/27). Ασκείται από επαγγελματίες αλιείς - δύτες που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια και διενεργείται από πλοίο το οποίο είναι εφοδιασμένο με μηχανικό σύστημα παροχής αέρα που επιτρέπουν την κανονική λειτουργία της αναπνοής των δυτών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η Λιμενική Αρχή, κατόπιν σύμφωνης γνωμάτευσης της επιτροπής επιθεωρήσεως που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδίδει και εφοδιάζει με άδεια τα σπογγαλιευτικά πλοία. Στην άδεια αναφέρονται η περιοχή και το είδος της σπογγαλιείας, ο αριθμός και η ειδικότητα καθενός που επιβαίνει στο σκάφος. Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι μόνο για μία σπογγαλιευτική περίοδο θερινή ή χειμερινή και αναλόγως των τοπικών περιορισμών και δε ξεπερνά τους δώδεκα μήνες. Απαγορεύεται η αλιεία και εμπορία χονδρού σπόγγου διαμέτρου μικρότερης των δέκα εκατοστών, όπως και η αλιεία και εμπορία λεπτού σπόγγου, διαμέτρου μικρότερης των πέντε εκατοστών. Η διάμετρος μετριέται πάντα σε βρεγμένους σπόγγους.

Κουλούρα -Βολόδιχτα

Είναι πολλά δίχτυα μανωμένα το ένα πάνω στο άλλο ή συδιασμός. Το ύψος είναι μέχρι 7 δίχτυα (κοπάκια, κανάτια). Η ένωση μεταξύ των διχτυών γίνεται με χοντρό νήμα (σκουρλούκι) και αρματώνεται κανονικά. Τα δε φελλά και μολύβια μπαίνουν επάνω και κάτω από τα τελευταία δίχτυα. Σε πολλές περιπτώσεις πριν από το φελλό και το μολύβι μπαίνει και ένα χοντρότερο δίχτυ πολύ στενό σε πλάτος (σαρδόνι) το οποίο προφυλάσσει το δίχτυ από τα σκισίματα κατά τη διάρκεια του ψαρέματος αλλά και στο μόλα-σάλπα. Βολόδιχτο λέγεται η κουλούρα με δύο καπάκια και χρησιμοποιείται στις βολές.

Απλάδια - Καρτέρια - Μανωμένα

Απλάδια - Καρτέρια

Είναι δίχτυα με μήκος συνήθως 60 μέτρων το καθένα που τοποθετούνται σε πόστες, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο σε περάσματα ψαριών. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι έχουν μεγάλο ύψος γιατί στόχος τους είναι κυρίως τα αφρόψαρα όπως, κεφάλια, γουφάρια, σκουμπριά κ.α. Στο επάνω μέρος τοποθετούνται φελά ώστε να πετυχαίνεται η ανάλογη άνωση και στο κάτω μέρος τοποθετούνται μολύβια ή μολυβόσχοινο για να πατάει το δίχτυ στο βυθό. Στα απλάδια τα ψάρια πιάνονται από τα βράγχια, νομίζοντας ότι μπορούν να περάσουν μέσα από τα μάτια. Το απλάδι δίχτυ διαλέγει τα ψάρια που πιάνονται ανάλογα με τα χιλιοστά του ματιού.

Μανωμένα

Είναι δίχτυα με μήκος 50 μέτρων το καθένα, τα οποία τοποθετούνται σε ποστες. Η διαφορά τους με τα απλάδια είναι ότι έχουν τρία φύλλα διχτυού: Το εσωτερικό (κυρίως δίχτυ), και τα εξωτερικά (μανός). Ο μανός είναι πολύ μεγαλύτερος από το κυρίως δίχτυ. Στα μανωμένα τα ψάρια πιάνονται επειδή μπλέκονται στον βρόγχο που δημιουργείται από τον μανό με το δίχτυ. Το εσωτερικό δίχτυ είναι σχεδόν το διπλάσιο σε ύψος από τον μανό. Το ύψος του διχτυού το καθορίζει ο μανός ο οποίος είναι κοντύτερος. Το υπόλοιπο του διχτυού είναι τα λεγόμενα μπόσκια έτσι ώστε να δημιουργείται σακούλα όταν πιάνεται το ψάρι.

Παραγάδια - Αγκίστρια

Παραγάδια

Είναι εργαλείο παράκτιας αλιείας, που αποτελείται από μία χοντρή μεσσηνέζα ή νήμα («μάνα») στην οποία δένονται σε διάστημα 3-4 μέτρων κομμάτια λεπτότερης μεσσηνέζας («παράμαλλα») τα οποία φέρουν στις άκρες τους αγκίστρια. Το παραγάδι ντουκέρνεται μέσα σε πανέρια ή λεκάνες των 100-300 αγκιστριών. Χρησιμοποιείται δόλωμα το οποίο το αγκιστρώνουμε στο αγκίστρι και στη συνέχεια το μολέρνουμε.στις άκρες υπάρχει ένα βάρος και μια σημαδούρα και πολλές φορές τοποθετούνται κατά μήκος της «μάνας» μολύβια και φελλά ανάλογα με τον τρόπο που ψαρεύουμε. Το παραγάδι το αφήνουμε 2-4 ώρες συνήθως και μετά το σηκώνουμε.

Είδη παραγαδιών:

 • για ξιφίες
 • για τούννες
 • για φαγκριά, λυθρίνια
 • για σαργούς, μουρούνες

σε πολλές χώρες δουλεύουν μεγάλα συγκροτήματα αυτοματοποιημένα παραγάδια μέχρι 20.000 αγκίστρια. Αυτά είναι βέβαια μεγάλα βαπόρια - εργοστάσια που φιλετοποιούν τα ψάρια μέσα στο σκάφος, τα παγώνουν και τα πακετάρουν.

ΚΑΘΕΤΗ - ΠΕΤΑΧΤΑΡΙ

Αποτελείται από μεσσηνέζα, στριφτάρι και αγκίστρια. Η μεσσηνέζα έχει δύο μεγέθη: α) χοντρή «μάνα», β) πιο ψιλή «παράμαλλο». Στο παράμαλλο είναι δεμένο ένα αγκίστρι. Η μάνα ενώνεται με την αρματωσιά (το τελευταίο κομμάτι στο οποίο δένονται τα παράμαλλα) με στριφτάρι. Στο κάτω μέρος της αρματωσιάς υπάρχει μολύβι.

ΣΥΡΤΗ

Είναι ίδια με την καθετή με τη διαφορά ότι το δόλωμα είναι τεχνητό όπως κουταλάκια, ψαράκια, καλαμάρια. Σε πολλές περιπτώσεις μπαίνει και ζωντανό ψάρι ως δόλωμα. Στην περίπτωση της συρτής η βάρκα κινείται με αργή ταχύτητα και τα ψάρια πιάνονται προσπαθώντας να φάνε το δόλωμα.

ΚΑΛΑΜΙ

Είναι ένα εργαλείο που ανάλογα με την κατηγορία του και το υλικό κατασκευής, μας δίνει τη δυνατότητα να πετάξουμε την πετονιά πολύ βαθιά. Στο κάτω μέρος έχει ένα μηχανισμό στον οποίο τυλίγεται η μεσσηνέζα. Η απόσταση που μπορεί να πετάξει κάποιος με το καλάμι είναι ανάλογη με το μήκος του καλαμιού και τη δεξιοτεχνία του ψαρά. Υπάρχουν καλάμια που δεν έχουν μηχανισμό για να τυλίγεται η μεσσηνέζα με τα οποία το ψάρεμα είναι περιορισμένο μόνον κατά το μήκος του καλαμιού.

ΚΑΛΑΜΩΤΑ

Είναι δίχτυα κυρίως απλάδια για την αλιεία κεφάλων και παρεμφερών ψαριών. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπαίνουν δίπλα και έχουν στο πάνω μέρος τους καλάμια που ενώνουν τα δύο δίχτυα μεταξύ τους. Επάνω από τα καλάμια υπάρχει ένα οριζόντιο δίχτυ (σαν κρεβάτι) στο οποίο πιάνονται τα κεφάλια όταν πηδώντας προσπαθούν να ξεφύγουν από τα κάθετα δίχτυα. Είναι εργαλείο που συναντάται σπάνια.

Παγίδες

ΒΟΛΚΟΙ – ΝΤΑΟΥΛΙΑ

Είναι είδος παγίδας για την αλιεία χταποδιού και χελιών. Χρησιμοποιούνται για χέλια σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και διαφέρουν στην κατασκευή από αυτά για χταπόδια. Χρησιμοποιούνται πολύ σε ποτάμια και σε εκβολές ποταμών και για ψάρια του γλυκού νερού, επίσης τοποθετούνται και με τη μορφή φράχτη. Για χταπόδια χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα πολύ και έχουν μεγάλη επιτυχία. Δουλεύονται σα ζευγάρια και τοποθετούνται σε πόστες των 100 ζευγαριών. Το δίχτυ έχει σχήμα κυλινδρικό και καταλήγει σε ένα σάκο. Στο εσωτερικό του διχτυού υπάρχουν κατά διαστήματα μεταλλικά στεφάνια τα οποία κρατάνε το νταούλι ανοιχτό. Σε κάποια στεφάνια υπάρχει δεύτερο κυλινδρικό δίχτυ του οποίου το στόμιο από την μία πλευρά είναι μικρότερο (παγίδα). Τέτοιες παγίδες μπορούμε να έχουμε πολλές ανάλογα με το σχέδιο του νταουλιού. Τα αλιεύματα που έχουν καταλήξει στον σάκο συλλέγονται καθημερινά από το πίσω μέρος του σάκου ο οποίος είναι κλειστός με σχοινί. Για να παραμείνει σταθερό το νταούλι στον πάτο, το κάτω μέρος των στεφανιών είναι ίσο έτσι ώστε να εφάπτεται με το βυθό. Επίσης υπάρχουν φουνταρισμένες σημαδούρες για την αρχή και το τέλος της κάθε πόστας (σειρά από νταούλια). Τα νταούλια για χταπόδια έχουν δύο στεφάνια στην κάθε πλευρά και από μία παγίδα, ενώ ενώνονται με παραλληλόγραμμο δίχτυ (δρόμος) μεταξύ τους που φέρει φελλούς και μολύβια στο επάνω και κάτω μέρος αντίστοιχα.

ΚΙΟΥΡΤΟΙ

Είναι ιχθυοπαγίδα φτιαγμένη από σύρμα γαλβανισμένο, σε σχήμα σφαίρας ελλειψοειδές σε διάμετρο περίπου 50 εκατοστά. Στο επάνω μέρος φέρει έναν κώνο με πάνω άνοιγμα περίπου 10 εκατοστά και κάτω άνοιγμα περίπου 7 εκατοστά. Το μήκος του κώνου είναι περίπου 10 εκατοστά και το στενό μέρος του, τελειώνει μέσα στον κιούρτο. Στο εσωτερικό του κιούρτου τοποθετείται μία πέτρα, δόλωμα (μαλάγρα) και ρίχνεται σε ρηχά νερά έως 10 οργιές.

ΝΤΑΛΙΑΝΙΑ - ΘΥΝΝΕΙΑ

Είναι μια μόνιμη τεράστια παγίδα. Τοποθετείται κοντά σε επιλεγμένες ακτές που είναι συνήθως περάσματα μεταναστευτικών ψαριών. Αυτές οι περιοχές (ακτές) βγαίνουν σε δημοπρασία για τις οποίες καταβάλλεται ενοίκιο στον υπεύθυνο φορέα ή μισθώνονται απευθείας σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς. Το νταλιάνι είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτελείται από ένα μεγάλο φράχτη (γκερεμές) από δίχτυ ο οποίος οδηγεί σε ένα λαβύρινθο (νταλιάνι) από δίχτυα με σκοπό τον εγκλωβισμό των ψαριών. Ο φράχτης (γκερεμές) τοποθετείται κάθετα στην μορφολογία της παραλίας και στερεώνεται με χοντρούς πασσάλους από κυπαρίσσια. Το ύψος των πασάλων είναι ανάλογο με το βάθος της θάλασσας. Ανάμεσα στον γκερεμέ και στο νταλιάνι υπάρχει μία πόρτα (μπούκος) η οποία είναι φτιαγμένη από δίχτυ. Όσο ψαρεύει το νταλιάνι υπάρχει μια πόρτα (μπούκος) η οποία είναι φτιαγμένη από δίχτυ. Όσο ψαρεύει το νταλιάνι η πόρτα είναι ανοιχτή. Τα ψάρια όταν συναντήσουν τον γκερεμέ κολυμπάνε προς τα ανοιχτά με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο νταλιάνι. Οι ψαράδες 3-4 φορές την ημέρα κλείνουν την πόρτα και σηκώνουν το κάτω μέρος του νταλιανιού για να πάρουν τα ψάρια.

ΣΤΑΦΝΟΚΑΡΙ

Το σταφνοκάρι είναι εργαλείο που μοιάζει με μία μεγάλη απόχη χωρίς κοντάρι. Χρησιμοποιείται για την αλιεία μικρών ψαριών που κολυμπάνε ανά κοπάδια. Το στεφάνι του εργαλείου είναι φτιαγμένο από χοντρό σύρμα και έχει διάμετρο από 1-4 μέτρα. Λειτουργεί είτε από καΐκι είτε στερεωμένο έξω σε κάβους περάσματα ψαριών. Όταν λειτουργεί από καΐκι είναι δεμένο σε ένα παλάγκο κάτω από μία μπίγα. Στο κέντρο του τοποθετείται δόλωμα ή μαλάγρα και αφήνεται να πατώσει. Μόλις παρατηρηθεί ότι ζυγώνουν ψάρια τότε ο χειριστής σηκώνει το εργαλείο για να αιχμαλωτίσει τα ψάρια.

ΠΕΖΟΒΟΛΟΣ

Είναι ερασιτεχνικό εργαλείο σε σχήμα κώνου. Το άνοιγμά του φτάνει μέχρι τα 6 μέτρα διάμετρο και το ύψος του τα 3 μέτρα.

Είδη πεζοβόλων:

Με σκουλαρίκια. Στο κάτω μέρος διπλώνεται κατά διαστήματα και ενώνεται πιο ψηλά στο ίδιο το δίχτυ δημιουργώντας έτσι πολλές σακούλες (σκουλαρίκια) γύρω-γύρω. Κατά το ρίξιμο, αφού πλακωθούν τα ψάρια τρομάζουν και πιάνονται στις σακούλες.

Με στίγκα. Από την κορυφή του πεζόβολου περνάει σχοινί το οποίο ενώνεται με τα μολύβια σαν ανάποδη ομπρέλα, όπως οι αρτάνες τοτ αλεξιπτώτου. Κατά το ρίξιμο, αφού πλακωθούν τα ψάρια τραβιέται η στίγκα και δημιουργεί σακούλα εγκλωβίζοντας τα ψάρια μέσα.

Το ψάρεμα με πεζόβολο χρησιμοποιείται σε ποτάμια, λίμνες και συνήθως σε ρηχά νερά.

Ερασιτεχνική Αλιεία

Η ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (131 Α΄),καθώς και απο τον Καν.(ΕΚ)1967/2006. Η ερασιτεχνική - αλιευτική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (άρθρο 232 Γενικός Κανονισμός Λιμένα).

Απαγορεύεται:

 • η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη.
 • η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.
 • η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ,γρι-γρι,δραγών σκάφους,μηχανοκίνητων δραγών,απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμό διχτυών βυθού.
 • η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη.
 • Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.
 • Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:
 • με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
 • με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
 • με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό.
 • Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:
 • μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχειμεγαλύτερο βάρος
 • ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinnephelus).

Άδειες Ερασιτεχνικής Αλιείας

Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 666/66 και επιπλέον, εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

Είναι κάτοχος ατομικής άδειας ερασιτεχνικής αλιείας.

Υποβάλλει αίτηση, που συνοδεύεται από διπλότυπο κατάθεσης τέλους υπέρ του Δημοσίου.

Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας σκάφους ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 666/66 (Α΄/160).

Υποβρύχια Ερασιτεχνική Αλιεία

 • Απαγορεύεται η άσκηση της υποβρύχιας ερασιτεχνικής αλιείας:
 • Κατά το μήνα Μάιο κάθε χρόνο.
 • Αμέσως μετά τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
 • Από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 • Σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από:
 • το σημείο όπου συνήθως κολυμπούν οι λουόμενοι.
 • τα λιμενικά έργα ή ναυτιλιακές σημάνσεις ή σκάφη ή άλλα πλωτά μέσα αλιείας, καθώς και τα δίχτυα με εμφανή σήμανση.
 • τα αγκυροβολημένα πλοία.
 • Σε θαλάσσιες ζώνες διέλευσης σκαφών, καθώς και εισόδους - εξόδους λιμανιών ή αγκυροβολίων.
 • Απαγορεύεται στους ερασιτέχνες υποβρύχιους ψαράδες:
 • Να αφαιρούν αλιεύματα από τα αλιευτικά εργαλεία άλλων ψαράδων.
 • Να εξακολουθούν να έχουν οπλισμένα τα εργαλεία, που είναι ειδικά για την υποβρύχια αλιεία, όταν βρίσκονται έξω από το νερό ή στη ξηρά.
 • Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα από σκάφος ή φορητή αυτόνομη καταδυτική συσκευή. Επίσης απαγορεύεται να υπάρχουν αναπνευστικές συσκευές στα σκάφη και γενικά τα πλωτά μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η περίπτωση διεξαγωγής ερευνών ή άλλων δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με την αλιεία για την οποία ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων μπορεί να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση καταδυτικών συσκευών παροχής αέρα για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.
 • Να χρησιμοποιούν καμάκι, που η προσωπική του χρήση να προέρχεται από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου χημικού μίγματος.
 • Να χρησιμοποιούν δίχτυα σε οποιαδήποτε φάση της αλιείας.
 • Να αλιεύουν ψάρια βάρους μικρότερο από εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια.
 • Να χρησιμοποιούν υποβρύχιο φως.

Οι ερασιτέχνες υποβρύχιοι ψαράδες, όταν είναι σε κατάδυση, υποχρεούνται να φέρουν έναν επιπλέοντα σημαντήρα (πλαστικό), χρώματος κίτρινου, οποίος να φέρει σημαία κίτρινη με διαγώνια κόκκινη γραμμή στην οποία αναγράφονται τα ψηφία Υ.Δ. (Υποβρύχια Δραστηριότητα) και ο οποίος πρέπει να είναι ορατός με κανονικές συνθήκες από απόσταση τριακοσίων (300) τουλάχιστον μέτρων. Εάν ο υποβρύχιος ψαράς συνοδεύεται από πλωτό μέσο, η σημαία αυτή πρέπει να είναι στερεωμένη σε εμφανές σημείο πάνω στο μέσο αυτό. Ο υποβρύχιος ψαράς πρέπει να κινείται σε μια ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από το σημαντήρα ή το πλωτό μέσο.

πηγή: www.yen.gr