HOME   ...the right site for fishing lovers
I PESCI - ΤΑ ΨΑΡΙΑ - THE FISHES - LOS PECES - LES POISSONS

Nome Scientifico

Nom Scientifique

Επιστημονικό Όνομα

Scientific Name

Nombre Cientifico

ITALIANO
FRANÇAIS
ENGLISH

ESPAÑOL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Abramis Brama Brama - Abramide Brème Commune Common Bream Brema - Plàtica Λέστια
Acipenser Boerii Storione Siberiano Esturgeon Sibérien Siberian Sturgeon Esturión Siberiano Οξύρρυγχος Σιβηρίας
Acipenser Sturio Storione Esturgeon d'Europe Sturgeon Esturión Común Στουρούνι
Alburnoides Bipunctatus Alborella di Fiume Spirlin Riffle Minnow Alburno Binaculado Σίρκο
Alburnus Alburnus Alburno Ablette Common Bleak Alburno Σίρκο/Γραμπίνια/ Μπίζι
Alosa Alosa Alosa Grand Alose Allis Shad Sábalo Φρίσα
Alosa Fallax Cheppia Alose Feinte Twait Shad Saboga Φρίσα
Ambloplites Rupestris Perca di Scoglio Crapet De Roche Rock Bass Perca de Arrecife Κοκκινομάτα πέρκα
Ameirus Melas Pesce Gatto Poisson Chat Yellow Belly Bullhead Pez Gato Γατόψαρο
Anarhikas Lupus Pesce Lupo Loup Tacheté Wolffish Pece Lobo Λυκόψαρο του Ατλαντικού
Anguila Anguila Anguilla Anguille Eel Anguila Χέλι
Aphanius Fasciatus Nono Aphanius De Corse Mediterranean Killifish Samaruc Ζαμπαρόλα - Ζαχαρίας
Argentina Sphyraena Argentina Petit Argentine Argentine - Silver Smelt Sula De Altura Γουρλομάτι
Aristichthys Nobilis Carpa Testa Grossa Carpe Marbrée Big Head Carp Carpa Cabeza Gruesa Μαρμαροκυπρίνος
Aspius Aspius Aspio Aspe Asp Aspius Aspius Ασπρογρίβαδο - Ασπρόψαρο
Astacus Astacus Gambero di Fiume 'Ecrevisse à Pattes Rouges Noble Crayfish Cangrejo De Río Καραβίδα
Atherina Boyeri Latterino Capoccione Athérine Joël Big-Scale Sand Smelt Pejerrey Αθερίνα
Atherina Presbyter Latterino Di Sabbia Prêtre Sand Smelt Abichon/Cabezuda/Chirrete Αθερίνα Ατλαντικού
Auxis Rochei Tombarello Biso Bonitou Bullet Tuna Bonito Κοπάνι - βαρελάκι
Balistes Carolinensis Pesce Balestra Baliste Commune Triggerfish Pez Ballesta Γουρουνόψαρο
Barbatula Barbatula Cobite Barbatello Loche Franche Stone Loach Barbatula Barbatula Βίνος
Barbus Barbus Barbo Barbeau Fluviatile Common Barbel Barbo Común Μπριάνα
Barbus Meridionalis Barbo Canino Barbeau Méridional Southern Barbel Barbo de Montaña Μουστακάτο
Belone Belone Aguglia Orphie Garfish - Sea Needle Aguja Ζαργάνα
Blennius Fluviatilis Cagnetta Blennie Fluviatile Freshwater Blenny Blenio De Río Σαλιάρα Ποταμού
Blennius Rouxi Bavosa Blennies Dents De Peignes Striped Blenny Mojarra Σαλιάρα Λευκή
Blicca Bjoerkna Blicca Brème Bordelière Silver Bream Brema Blanca Ασημένια λεστιά
Boops Boops Boga Bogue Bogue Boquerón Γόπα
Brama Brama Castagnola Grande Castagnole Ray's Bream Mero Λεστιά
Brosme Brosme Brosmio Brosme Tusk Brosmio Μπρόσμιος
Buccinum Undatum Buccina Buccin Whelk Listado - Barrilete Μπουρού
Cancer Pagurus Granciporro Crabe Dormeur Edible Crab Buey de Mar Παγούρι
Carassius Auratus Pesce Rosso Poisson Rouge Goldfish Carpin Χρυσόψαρο
Carassius Carassius Carassio Carassin Crucian Carp Carpin Κουτσουράς - Πεταλούδα
Carcharodon Carcharias Squalo Grand Requin Blanc Shark Bocanegra/Pintarroja Σκυλόψαρο - Καρχαρίας
Centropristis Striata Spigola Nera Fanfre Noir Black Sea Bass Baila Negra Μαύρη πέρκα
Chelon Labrosus Cefalo Bosega Mulet à Grosses Lèvres Thicklip Grey Mullet Muble - Lisa Βελανίτσα
Chimaera Monstruosa Pesce Civetta Chimère Monstrueuse Rabbit Fish Quimera Χίμαιρα
Chlamys Opercularis Capasanta - Pettine Pétoncle Blanc Queen Scallop Platija Americana Χτένια
Chondrostoma Nasus Naso Hotu Common Nase   Συρτάρι
Chromis Chromis Castagnola/Monachella Castagnole Damsel Fish Castanuela/Negrita Καλογριά
Clupeus Harengus Aringa Hareng Herring Arenque Ρέγγα
Conger Conger Grongo Congre Conger Eel Congrio Μουγγρί
Coregonus Coregone Lavaret Whitefish Coregonos Κορήγονος
Coris Julis Donzella Girelle Commune Rainbow Wrasse Princesa Julia Γύλος
Coryphaena Hippurus Lampuga Coryphene Commune Common Dolphin Fish Dorado Κινηγός
Crangon/Pandalus Gambero Crevette Prawn Camarón Γαρίδα
Crassostrea/Ostrea Ostrica Huitre Oyster Ostra/Ostión  Στρείδι
Ctenolabrus Rupestris Tordo Dorato Cténolabre Goldsinny Wrasse Tabemero  
Cyclopterus Lumpus Ciclottero/Lompo Lompe Lumpfish/Lumpsucker Lumpo/Ciclòptero Κοτόψαρο
Cyprinus Carpio Carpa Carpe Carp Carpa Κυπρίνος
Dentex Dentex Dentice Denti Common Dentex Denton Συναγρίδα
Dentex Macrophtalmus Occhione denté à gros yeux Large Eye Dentex Cachucho Μπαλάς
Dicentrarchus Labrax Spigola Bar Commun Bass/Striper Lubina Λαβράκι
Dicentrarchus Punctatus Spigola Maculata Bar Tacheté Spotted Sea Bass Baila Λαβράκι Με Κυλίδες
Diplodus Annularis Sarago Sparaglione Sar Sparaillon Annular Sea Bream Esparallon Σπάρος
Diplodus Cervinus Sarago Faraone Sar A Grosses Levres Sheepshead Sargo Soldado Σαργός Φαραώ
Diplodus Sargus Sarago Comune Sar Commun Sea Bream Sargo Comùn Σαργός
Diplodus Vulgaris Sarago Testa Nera Sar Tete Noir Two-Banded Bream Mojarra Αυλιάς
Engraulis Encrasicolus Acciuga/Alice Anchois  Anchovy Anchoa/Boquerón Αντζούκα/Γάυρος
Epinephelus Guaza Cernia Bruna Merou Noir Grouper Mero Σφυρίδα
Esox Lucius Luccio Brochet Pike Lucio Τούρνα
Euthynnus Pelamis Tonnetto Striato Bonite A Ventre Rayè Skipjack Tuna Listado/Barrilete Παλαμίτα
Gadus Morhua Baccala/Merluzzo Bianco Cabillaud Cod Bacalao Γάδος/Μπακαλιάρος
Galeus Melastomus Boccanera Chien Espagnol Blackmouth catshark Bocanegra/Pintarroja Γαλέος
Glyptocephalus Cynoglossus Passera Lingua Di Cane Plie Grise Witch Falso Lenguado Καλκάνι
Gobius Niger Ghiozzo Gobie Noir Black Goby Gobio De Fango Κοκοβιός
Gobius Paganellus Ghiozzo Gobie Paganel Rock Goby Caboso de los charcos Κωβιός 
Haliotis Orecchia Di Mare Oreille De Mer Abalone Oreja Αλίωτις
Hippoglossoides Platessoides Passera Canadese Flètan Nain American Plaice Platija Americana Χωματίδα
Hippoglossus Hippoglossus Halibut Flètan Halibut Flètan Ιππόγλωσσα
Homarus Gammarus Astice Europeo Homard Europèen European Lobster Bogavante Αστακός
Hyperoplus Lanceolatus Cicerello lançon commun Sand Eel Lanzon/Piòn Αμμωδύτις
Istiophorus Platypterus Pesce Vela Voilier Sail Fish Pez Vela Ιστιοφόρος του Ειρηνικού
Isurus Oxyrhinchus Squalo Mako Marache Mako Marrajo Καρχαρία
Katswonus Pelamis Palamita Bonite A Ventre Raye Striped Skipjack Listado/Barrilete Παλαμίδα
Labrus Turdus Tordo Labre Merle Green Wrasse Merlo/Pinto  
Lepidopus Caudatus Pesce Sciabola Sabre D'Argent Silver Scabbardfish Espadilla Σπαθόψαρο
Lepidorhombus Whiffiagonis Rombo Giallo Cardine Franche Megrim/Whiff Gallo del Norte/Ojito Ρόμβος Κίτρινο
Lichia Amia Leccia Liche Amie Leer Fish Palometon Λίτσα
Limanda Limanda Limanda Limande Common Dab Limanda Λιµάντα
Littorina Littorea Chiocciola Di Mare Bigorneau Winkle/Periwinkle caracolillo  Λιττορίνη
Lophius Piscatorius Rana Pescatrice/Coda Di Rospo Lotte/Baudroie Monkfish Rape Blanco Πεσκαντρίτσα
Lota lota Bottatrice Lotte Burbot Lota Παχύχελο
Lythognatus Mormyrus Mormora Marbrè Striped Sea Bream Herrera Μουρμούρα
Maia Squinado Grancevola Araignèe De Mer Spider Crab Centolla Καβουρομάνα
Mallotus Villosus Capelano Capelan Capelin Capelan Καπελάνος
Gadus Aeglefinus Eglefino Aiglefin Haddock Eglefino Μπακαλιάρος
Merlangius Merlangus Merlano/Nasello Atlantico Merlan Whiting Merlan/Plegonero Ταούκι
Merluccius Nasello Merlu Hake Merluza Μπακαλιάρος
Microchirus Variegatus Sogliola Variegata Sole Perdrix Thickback Sole Golleta Γλώσσα
Gadus Poutassou Melù/Potassolo Merlan Bleu Blue Whiting Bacaladilla Συκιό/Γουρλομάτα
Microstomus Kitt Sogliola Limanda Limande Sole Lemon Sole Lengua Lisa Λεμονόγλωσσα
Mola Mola Pesce Luna Môle/Poisson Lune Ocean Sunfish Pez Luna Φεγγαρόψαρο
Molva Dypterygia Molva Azzurra Lingue Bleue Blue Ling Maruca Azul Μουρούνα διπτερύγιος
Molva Molva Molva Lingue Ling Maruca Μουρούνα
Mugil Cephalus Cefalo/Muggine Muge/Mulet Mullet/Grey Mullet Lisa/Mújol Κέφαλος
Mullus Surmuletus Triglia Di Scoglio Rouget De Roche Red Mullet Salmonete De Roca Μπαρμπούνι
Muraena Helena Murena Murene Moray Eel Morena Σμέρνα
Mustelus Mustelus Palombo èmissole Smooth Hound Musola Γαλέος
Mya Arenaria Dattero Bianco Mye Sand Gaper Almeja Αχηβάδα
Myliobatis Aquila Aquila Di Mare Aigle Commun Eagle Ray Aguila Marina Αετός
Mytilus Edulis Cozza/Mitilo Moule Mussel Mejillón Μύδι
Nephrops Norvegicus Scampo Langoustine Norway Lobster/Langoustine Cigala Σκάμπι
Octopus Polpo Di Scoglio Poulpe Octopus Pulpo Χταπόδι
Oncorhynchus Mykiss Trota Iridea Truit Arc En Ciel Rainbow Trout Trucha Arco Iris Πέστροφα
Osmerus Eperlanus Sperlano éperlan d'Europe European Smelt Eperlano Europeo Όσμηρος ευρωπαϊκός
Pagellus Acarne Pagello Bastardo Pageot Blanc Spanish Seabream Aligote  
Pagellus Bogaraveo Rovello/Occhione Dorade Rose Blackspot Seabream Besugo Voraz Λυθρίνι πελαγίσιο
Pagellus Erythrinus Pagello Fragolino Pageot Commun Common Pandora Breca/Pagel Λυθρίνι
Pagrus Pagrus Pagro Pagre Rouge Red Porgy Besugo/Pargo Φαγγρί
Palinurus Vulgaris Aragosta Langouste Spiny Lobster Langosta Αστακός
Parablennius Tentacularis Bavosa Parablennius Tentacularis Tentacled Blenny Vieja Σαλιάρα
Pecten Maximus Capasanta/Ventaglio Coquille St. Jacques Scallop Vieira/Zamburiña Χτένι
Penaeus Kerathurus Mazzancolla Crevette Caramote Caramote Prawn Langostino Γάμπαρη
Penaeus Monodon Gambero Imperiale crevette géante tigrée Giant Tiger Prawn Langostino Jumbo Γαρίδα μαύρος τίγρης
Perca Fluviatilis Pesce Persico/Perca Perche Perch Perca Πέρκα
Petromyzon Marinus Lampreda Lamproie Marine Sea Lamprey Lamprea De Mar Λάμπραινα
Platichthys Flesus Passera Pianuzza Flet Commun European Flounder/Fluke Platija Φασί
Pleuronectes Platessa Passera Plie Commune European Plaice Solla Ευρωπαϊκή χωματίδα
Pollachius Pollachius Merluzzo Giallo Lieu Jaune Pollack/Pollock Abadejo Bakaliaros
Pollachius Virens Merluzzo Nero Lieu Noir/Colin Saithe/Coley/Coalfish Carbonero/Fogonero Μαύρος μπακαλιάρος
Polyprion Americanus Cernia Di Fondale Cabot/Cernier/Merou Atlantic Wreckfish Mero de Roca/Cherna Βλάχος
Portunus Puber Granchio Di Rena ètrille Velvet Crab Nècora Βελούδινος κάβουρας
Potamotus Saltatrix Pesce Serra Tassergal Bluefish Anjova Γοφάρι
Procambarus Gambero Ecrevisse Crayfish Cangrejo Γαρίδα
Psetta Maxima Rombo Chiodato Turbot Turbot Rodaballo Ρόμβος/Καλκάνι
Raja Razza Raie Raja Raya Σαλάχι
Reinhardtius Hippoglossoides Halibut Di Groenlandia Flètan du Groenland Greenland Halibut Halibut Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας
Rutilus Rutilus Triotto Gardon Roach Rutilo Τσιρόνι
Salmo Salar Salmone Saumon Salmon Salmón Σολομός του Ατλαντικού
Salmo Trutta Trota Truite Trout/Brown Trout Trucha Πέστροφα
Salvelinus Salmerino Omble/Chevalier Char/Arctic Char Salvelino Σαλβελίνος
Sarda Sarda Palamita Bonite Bonito Bonito Παλαμίδα
Sardina Pilchardus Sardina Sardine Pilchard Sardina Σαρδέλα
Sardinella Aurita Alaccia Sardinella Aurita Round Sardinella Alacha Φρίσσα
Sarpa Salpa Salpa Saupe Dreamfish/Salema Salema/Saupe Σάλπα
Scomber Japonicus Sgombro Maquereau Commun Chub Mackerel Estornino Κολιός
Scorpaena Notata Scorfano rascasse rouge Red Scorpionfish Escórpora/Cabriela/Rascacio Σκορπίδι
Sepia Officinalis Seppia Seche Cuttle Fish Sepia Σουπιά
Seriola Dumerili Ricciola Sériole Yellowtail Amberjack pez limón/seriola Μαγιάτικο
Serranus Cabrilla Perchia Serran Commun  Comber Serranus Cabrilla Χάνος
Serranus Scriba Sciarrano Serran ècriture Painted Comber Serrano/Cabrilla/Vaquita Πέρκα
Solea Solea Sogliola Sole Sole Fish Lengua Lisa Γλώσσα
Sparisoma Cretense Scaro Poisson Perroquet Mediterranean Parrotfish Vieja Colorada Σκάρος
Sparus Auratus Orata Dorade Gilthead Sea Bream Dorada Τσιπούρα
Spicara Smaris Zerro Spicara Smaris Picarel Menola Μαρίδα
Surmuletus Mullus Triglia Rouget De Roche Red Mullet Salmonete De Roca Κουτσομούρα
Symphodus Melops Tordo Occhionero Petite Vieille Corkwing wrasse Vello/Porredana/Tordo Χειλού
Symphodus Ocellatus Tordo Labre Vert Ocellated Wrasse Tordo Verde Χειλού
Thalassoma Pavo Donzella Girelle Paon Ornate Wrasse Pez Verde Γαϊτανούρι
Thunnus Thynnus Tonno Rosso Thon Rouge Bluefin Tuna Atun Rojo/Atun Τόνος
Trachinus Draco Tracina Grande Vive Greater Weaver Araña Δράκαινα
Trisopterus Luscus Merluzzetto Bruno Tacaud Commun Pouting Faneca Μπακαλιαράκι
Umbrina Cirrhosa Ombrina Ombrine Commune Sea Perch Pez Verrugato Μυλοκόπι
Xyfias Gladius Pesce Spada Espadon Swordfish Pez Espada Ξυφίας
Xyrichthys Novacula Pettine Rason Pearly Razor fish Raor/Galán/Pez Peine Ρουσέτια/Κατσούλα
Zeus Faber Pesce San Pietro San Pierre John Dory Pez San Pedro Χριστόψαρο